Col·lecció CONTES DE LA PUÇA, recent sortits del forn! Puça 1, Puça 2 i Puça 3... irresistibles! Autors: Luisa Vera, Mercè Canals, Sebastià Serra, Lluís Farré i Christian Inaraja!