Un llop de conte, de Susana Peix. Editat per Edicións do Cumio, en català, castellà i gallec.